خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / حمایت میکنیم

حمایت میکنیم

حمایت کردن یک افتخار نیست، یک وظیفه است !

تیم انکت ۲۰ درصد فروش هر محصول را به خیریه ها کمک میکند

چگونه؟

برای مثال اگر امروز در سایت انکت ۱۰۰ هزار تومان فروش داشته باشیم، بدون هیچ چشم داشتی ۲۰ هزار آن را به موسسه های خیریه کمک خواهیم کرد.

در حال حاظر بیشترین کمک ها به موسسه محک و حکمت خواهد شد

اما شما بعد از خرید میتوانید ایمیل خود را بدهید و خودتان انتخاب کنید که به کدام موسسه حمایت شود !